Koncipirana na način da štiti tlo, vodu, zrak, biljne i životinjske te genetske resurse, ekološka poljoprivreda, za razliku od intenzivne poljoprivredne proizvodnje, za okoliš nije degradirajuća, tehnički je primjerena, ekonomski opstojna, a socijalno prihvatljiva.

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

U svijetu ekološka proizvodnja čini 10% ukupne poljoprivredne proizvodnje, dok je u Republici Hrvatskoj pod ekološkom proizvodnjom nešto manje od 5% poljoprivrednih površina koje obrađuje oko 3500 poljoprivrednih gospodarstava. U Istarskoj županiji ekološkom proizvodnjom bavi se 104 registrirana ekološka proizvođača koji obrađuju oko 1200 ha poljoprivrednih površina. Većinom su to površine pod maslinicima, vinogradima i krmnim biljem, a svega 10 ha koristi se za uzgoj povrća.

Posljednjih je godina potražnja za ekološkim proizvodima u porastu što zahtijeva kvalitetnu i raznoliku ekološku proizvodnju i kvalitetne kanale distribucije ekoloških proizvoda. Prilika je to da se nove proizvođače potakne na bavljenje takvom poljoprivredom, a zapuštena zemlja dobije svoju primarnu svrhu u cilju jačanja prehrambene neovisnosti.

Iskustvo je pokazalo da je ekološkim poljorivrednicima put do potrošača velika prepreka u poslovanju. Najčešće su to mala poljoprivredna gospodarstva koja ne mogu konkurirati velikim proizvođačima na tržištu i za distribuciju ekološkog uzgoja i prerađevina potrebna su im mjesta izravne prodaje.

Kao odgovor na zadovoljenje potrebe ekoloških poljoprivrednika za mjestom plasmana proizvoda ali i potrebe potrošača za ekološkom hranom, nastale su Solidarne ekološke tržnice na kojima vlastiti uzgoj izlažu sami poljoprivrednici bez posrednika.

“Bez eko tržnica i grupa naša proizvodnja ne bi imala smisla i vec bi, kao mnogi Slavonci, bili u nekoj od zapadno-europskih zemalja. Zahvalni smo onima koji su pokrenuli grupe i tržnice, volonterima koji daju sebe za dobrobit proizvodaca i svim vjernim kupcima koji podržavaju opstanak nas ekoloških poljoprivrednika.”

OPG Loboda (Ana i Matija), Dalj

Na Solidarnim ekološkim tržnicama izlažu isključivo certificirani ekološki poljoprivrednici koji posjeduju Potvrdnicu – dokaz da je uzgoj u skladu s ekološkim standardima propisanim od strane Ministarstva poljoprivrede, a koju izdaje nadzorna stanica po obavljenoj redovnoj godišnjoj kontroli. Takvi proizvodi, odnosno prerađevine, označeni su oznakom ekološkog proizvoda.

Tom su praksom SET stekle povjerenje kupaca koji su se uvjerili da je to mjesto na kojem mogu kupovati ekološku hranu izravno od proizvođača po cijeni koja nije opterećena trgovačkim maržama. S druge strane, primjer je to odgovornog i solidarnog odnosa prema poljoprivrednicima jer ih se ne primorava na nerealno spuštanje cijena kojemu bi bili izloženi da proizvode nude trgovačkim centrima.

Kupovina na Solidarnim ekološkim tržnicama pruža potrošačima pravo na izbor drugačijeg modela tržišnog odnosa i ekonomski je čin kojim se izravno podržava opstanak malih, domaćih, poljoprivrednih gospodarstva i ekološka poljoprivredna proizvodnja. Potpomaže se dostojan život proizvođača, a ne trgovačkih lanaca čiji je udio u konačnoj cijeni proizvoda na policama trgovina veći od cijene samog proizvoda.

“Grupe su vjetar u leda mojoj ekološkoj proizvodnji mandarina i pružaju mi sigurnost plasmana. Nije mi teško prijeci stotine kilometara od Metkovica do Istre i uvijek me iznova veseli susret s tim ljudima na ekološkim tržnicama.”

OPG Klaudia Krsticevic, Krvavac

U Istarskoj županiji, osim u Puli, SET djeluju:

• u Rovinju svake druge srijede na dvorištu OŠ Jurja Dobrile

• u Novigradu svakog drugog četvrtka ispred sportske dvorane, a u Hrvatskoj još u Osijeku i Rijeci.

Na SET Pula se održavaju i manifestacije kojima se popularizira hrana spravljena od ekoloških namirnica kako bi se njena primjena približila kupcima. Posebnim prigodama, manifestacije su popraćene zabavnim i kulturno-umjetničkim programom uz podršku Grada Pule i Turističke zajednice grada Pule.

“Zahvalni smo što postoje specijalizirane ekološke tržnice i grupe. S njima je život ekološkog poljoprivrednika puno lakši.”

OPG Samaržija (Josipa i Jura), Krasno

Osnovni motivi nastanka Solidarne ekološke grupe su, s jedne strane potreba za plasmanom ekološki uzgojenih proizvoda za koje otkupni centri nisu zainteresirani obzirom na višu cijenu uvjetovanu uzgojem koji je ograničen ekološkim standardima i odvija se na malim površinama, a s druge strane nedovoljna dostupnost ekološki uzgojene hrane i potražnja za njom koja je nastala s razvojem svijesti o važnosti takvog uzgoja za okoliš i zdravlje.

“SEG-ovi za mene predstavljaju iskren, odgovoran i siguran nacin poslovanja. Omogucuju direktan plasman te prepoznaju vrijednost ekološkog proizvoda i proizvodnje. Bez SEG-a moje bi poslovanje bilo gotovo nemoguce.”

OPG Ana Sarvan, Loborika

Grupe na transparentan, solidaran i neposredan način povezuju ekološke proizvođače i potrošače stvarajući odnos međusobnog povjerenja i uvažavanja koji se gradi kroz osobne susrete na ekološkim tržnicama, ali i prilikom posjeta poljoprivrednim gospodarstvima.

Iznimno je važan neposredan kontakt s proizvođačem i na imanju i na mjestu prodaje jer je plasman isključivo vlastitih proizvoda jedno od osnovnih načela funkcioniranja grupe.

“Solidarne grupe imaju više sluha za seljaka od Ministarstva poljoprivrede.”

Alma Mihaljevic, OPG Mihaljevic, Dalj

U Istarskoj županiji, prva takva grupa osnovana je u Puli na inicijativu udruge IEP u kolovozu 2012. kao rezultat provedbe projekta “Fine niti lokalnih razvoja” udruge ZMAG, tada pod nazivom Grupa solidarne razmjene. U siječnju 2015. grupa mijenja ime u Solidarna ekološka grupa ističući time da joj je bitna podrška certificiranim ekološkim gospodarstvima.

Prema iskustvu djelovanja pulske grupe, u Istri su osnovane Solidarne ekološke grupe u Rovinju 2014. i Novigradu 2016. godine.
Svojim dobrim primjerom i pokretanjem Solidarnih ekoloških tržnica, grupe su u 5 godina postojanja potaknule 10-ak novih poljoprivrednika na ekološku proizvodnju.

Putem uplate donacija članova stvara se fond iz kojeg se izdvajaju sredstva za pomoć proizvođačima u vidu posudbi za ekološki nadzor, nabavu sjemenja ili potrebne opreme, pokrivaju se troškovi obilazaka udaljenih imanja i organizacije događanja na SET-i.

Članovi grupe kupovinom podržavaju prvenstveno male, domaće, ekološki certificirane uzgajivače i prerađivače od kojih na Solidarnoj Ekološkoj tržnici kupuju po povoljnijim cijenama uz prethodno izvršenu narudžbu. Većina ih se povrćem opskrbljuje putem pretplate na tjedne zelene košarice čime proizvođačima jamče otkup uzgoja.

S obzirom da u Istarskoj županiji nema registriranih ekoloških proizvođača voća, grupe su ostvarile suradnju s ekološkim proizvođačima voća iz Slavonije i Dalmacije na način da putem narudžbi osiguraju količinu za članove, a potom se viškovi plasiraju ostalim kupcima na SET-i. Unaprijed izvršenom narudžbom i količinom, proizvođačima iz udaljenijih krajeva Hrvatske osigurava se isplativost puta.

“Oduvijek me oduševljavala složnost i solidarnost kupaca ali i proizvodaca na ekološkoj tržnici. Shvatila sam da želim biti dio te price i doprinijeti, poticati i proizvoditi ekološki.”

OPG Sanja Cubrilo, Pula

SEG-ovi u Istri okupljaju oko 300 članova uključujući 30-ak proizvođača koji u ponudi imaju povrće, voće i prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, med i pčelinje proizvode, brašna i druge prerađevine od raznih žitarica, orašaste plodove, bučino ulje, koštice i brašno, maslinovo ulje, proizvode od ljekovitog bilja i lavande, solni cvijet, ekološka sredstva za čišćenje u kućanstvu…